Onze partners

In Nederland zijn circa 350.000 mensen blind of slechtziend. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal in 2020 is opgelopen tot zo’n 380.000. Oorzaken hiervoor zijn onder meer de vergrijzing maar ook ziektes als diabetes waardoor ook veel jonge mensen worden getroffen. Goed onderwijs, goede zorg en de juiste hulpmiddelen en begeleiding zijn hard nodig.

The Blind Run is een initiatief van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Maar tijdens The Blind Run 2018 werken we nauw samen met onze strategische partners; Stichting Bartiméus, Oogvereniging en Running Blind. Zo maken we er samen een groot feest van!

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor mensen met een visuele beperking. Wij geven mensen die blind of slechtziend zijn de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen, zamelt Bartiméus Sonneheerdt op allerlei manieren geld in voor innovatieve projecten ten behoeve van mensen met een visuele beperking én proberen wij mensen bewust te laten worden waar blinden en slechtzienden dagelijks – soms letterlijk - tegenaan lopen. Kijk ook op: steunbartimeus.nl

Bartiméus wil een bijdrage leveren aan een goed leven voor mensen die slechtziend of blind zijn; van alle leeftijden en in alle levensfasen. Voorop staat dat mensen die slechtziend of blind zijn, zelf de regie voeren over hun leven. Zij maken hun eigen keuzes op gebieden als wonen, leren en werken. Onze professionele medewerkers ondersteunen hen en de mensen die hen persoonlijk en professioneel begeleiden. We willen ook bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen aansluiting kan vinden. Daarom zetten we ons in om de toegankelijkheid van de samenleving te bevorderen. Meer informatie: www.bartimeus.nl.

De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie voor alle mensen met een oogaandoening in Nederland. Hebt u te horen gekregen dat er iets mis is met uw ogen? Via de Oogvereniging blijft u op de hoogte van medische ontwikkelingen en komt u meer te weten over welke mogelijkheden er zijn om te leven en werken met verminderd zicht. De Oogvereniging komt op voor uw belangen waar het gaat om goede oogzorg en het meedoen in de samenleving. Meer informatie: www.oogvereniging.nl

Running Blind is een stichting die mensen met een visuele beperking stimuleert en helpt om te gaan hardlopen, nordic walking te beoefenen of meer te gaan bewegen. Het sociaal aspect speelt hierbij een belangrijke rol. De inzet van vrijwilligers en buddy’s die begeleiden bij deze sporten, vormen samen met mensen die blind of slechtziend zijn, de basis van Running Blind. Running Blind probeert in heel Nederland regiogroepen van de grond te krijgen. Liefst in samenwerking met bestaande atletiekverenigingen. Meer informatie: www.runningblind.nl

Inschrijven voor 2018