Durf jij het aan?

Lopen zonder te zien waar je je voeten neerzet? Blind vertrouwen op je duo-runner? Of neem jij de verantwoordelijkheid voor een niet-ziende loper? Zodat jullie samen veilig zo veel mogelijk kilometers afleggen? Schrijf je samen in >>

Sponsor mee

LAATSTE 3 SPONSORS


>> ALLE SPONSORS

Privacybeleid


Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld
Bartiméus Sonneheerdt vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen dan ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting op ons privacybeleid. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Bartiméus Sonneheerdt legt uw gegevens uitsluitend vast ter uitvoering van het sponsorschap. Daarmee kunnen wij u in de toekomst informeren over voor u relevante ontwikkelingen en activiteiten. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u hierover contact met ons opnemen.

Uw gegevens worden niet doorverkocht aan derden
Bartiméus Sonneheerdt zal onder geen beding uw gegevens ter beschikking stellen aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Dat betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn.

Inschrijven voor 2017